Wybierz kategorię

Reklamacje towarów


W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną ( brak widocznych uszkodzeń, wgnieceń itp.) .Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy tylko i wyłącznie wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY. W przypadku nie zastosowania się do tych instrukcji reklamacje nie będą uwzględniane.

Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić opakowanie oraz jego zawartość i każde nawet najmniejsze uszkodzenie, brak jakiegoś elementu lub inne odstępstwo towaru od oferowanego w aukcji należy udokumentować protokołem szkodowym bezpośrednio przy dostarczeniu paczki przez kuriera.
Pozytywne rozpatrzenie tego typu reklamacji uzależniamy od uznania takowej przez firmę doręczającą ( czas rozpatrzenia reklamacji u firm kurierskich wynosi okolo 30 dni roboczych).

Dlatego uczulamy na fakt, iż przyjęcie przesyłki bez jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących stanu jej opakowania oraz jej zawartości powoduje wygaśnięcie roszczeń reklamującego z tytułu ewentualnego uszkodzenia przedmiotowej przesyłki zgodnie z art. 76 Prawa Przewozowego ( USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r.Prawo Przewozowe.)

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu kajahurt.pl są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez Sprzedającego, oraz paragon z kasy fiskalnej.
Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Podstawę do reklamacji stanowi paragon , faktura i karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

Uwaga, każdy reklamowany produkt, odsyłany do nas musi zawierać druk wypełniony drukowanymi literami z danym osoby i nr telefonu. Druk zostaje przesłany do reklamującego e-mailem po zgłoszeniu reklamacji przez reklamującego.